מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתאוריה של ניהול מידע ה" ת" - 236657

236657 - נושאים מתקדמים בתאוריה של ניהול מידע ה'+ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע על ידי המרצה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:45:12