מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים מס" 2 בהנדסת תוכנה ה" - 236654

236654 - נושאים מתקדמים מס' 2 בהנדסת תוכנה ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

ע"י המרצה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:46:18