מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה" - 236652

236652 - נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע ע"י המרצה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס.


נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 13:53:10