מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה" ת" - 236651

236651 - נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה'+ת'
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מחקרים עדכניים בהנדסת תוכנה. הסילבוס יקבע ע"י המרצה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:30:11