מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה" - 236650 (Current)

236650 - נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה'
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מחקרים עדכניים בהנדסת תוכנה. הסילבוס יקבע ע"י המרצה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס. סמסטר א' תשע"ז: סקלה מתוך קורסרה. סמסטר א' תשע"ח: הפרדיגמה הלוגית והפרדיגמה הפונקציונלית. סמסטר א' תש"ף: שימושי למידת מכונה בהנדסת תוכנה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג פרופ/ח לורנץ דוד
פרופ/ח גיל יוסף
הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:26:54