מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה" ת" - 236649

236649 - נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה'+ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:52:47