מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה" - 236648

236648 - נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סמסטר ב' תשע"ח: מודלים פשוטים של חישוב.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:50:17