מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה" ת" - 236647

236647 - נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה'+ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 13:59:19