מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה" - 236646 (Current)

236646 - נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה'
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
3 טאוב 12:30-14:30 א פרופ/ח פילמוס יובל הרצאה 10 10

נערך בתאריך 15/06/2021 בשעה 00:37:46