מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה" - 236646

236646 - נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סמסטר א' תשע"ח: נושאים בתאוריה של מדעי המחשב ה' - גרפים מקריים. סמסטר א' תשע"ט: הסיבוכיות של טרנספורמציית פורייה ובעיות נוספות.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:36:27