מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה" ת" - 236645

236645 - נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה'+ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:39:36