מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה" - 236644

236644 - נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה'
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סמסטר ב' תש"ף: חישוב ביולוגי - תחילת החיים ותחילת הקוד הגנטי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:35:57