מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה" ת" - 236641

236641 - נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה'+ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע ע"י המרצה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:26:19