מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה" - 236638

236638 - נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:41:00