מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה" - 236634

236634 - נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה'
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:27:38