מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה ה" - 236632

236632 - נושאים מתקדמים בביואינפורמטיקה ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 13:29:55