מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה" ת" - 236631

236631 - נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה'+ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:16:10