מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת ועיבוד תמונות ה" ת" - 236627

236627 - נושאים מתקדמים בראיה ממוחשבת ועיבוד תמונות ה'+ת'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:21:42