מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים מס" 2 באלגוריתמים ה" - 236622

236622 - נושאים מתקדמים מס' 2 באלגוריתמים ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המרצה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:08:51