מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה" - 236613

236613 - נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה'
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סמסטר א' תשע"ט: תיאוריה של קריפטוגרפיה.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:03:25