מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה - 236612

236612 - נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 2   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046270 מבוא לקריפטוגרפיה       מקצועות קדם
  236506 קריפטולוגיה מודרנית     או


של צפנים.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:00:13