מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 11 - 236611

236611 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 11
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

יוצגו חידושים וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר ב' תשע"ח: ניתוח תכניות וסינתזה של תוכנה סמסטר ב' תשע"ט: מודלים בחישוב חברתי.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:56:18