מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9 - 236609

236609 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 9
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

יוצגו חידושים וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ח: תורת המשחקים החישובית (בדגש על תכנון שווקים).


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:13:12