מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 8 - 236608

236608 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 8
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

יוצגו חידושים וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ט: קידוד ואלגוריתמים לזכרונות.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:10:43