מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 7 - 236607

236607 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 7
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ו: אבטחת מידע סמסטר ב' תשע"ז: אבטחת מידע סמסטר א' תשע"ח: אבטחת מחשבים סמסטר ב' תשע"ח: אבטחת מחשבים. סמסטר א' תשע"ט אבטחת מחשבים


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:07:24