מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 6 - 236606

236606 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 6
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר ב' תשע"ח: למידה עמוקה. סמסטר א' תשע"ט: למידה עמוקה. סמטר ב' תשע"ט: אלגוריתמים מבוזרים בגרפים.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:04:02