מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 5 - 236605

236605 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 5
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ז: מדעי הנתונים למתקדמים. סמסטר א' תשע"ח: למידה עמוקה עבור עיבוד שפה טבעית. סמסטר א' תשע"ט: למידה עמוקה על מאיצים חישוביים. סמסטר ב' תשע"ט: למידה עמוקה על מאיצים חישוביים. סמסטר א' תש"פ: שיטות מטריות ואלגוריתמים.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:00:34