מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 4 - 236604 (Current)

236604 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 4
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ז: טכנולוגיה של iot סמסטר ב' תשע"ז: חדשנות באינטרנט של הדברים סמסטר ב' תשע"ח: גיאומטריה שימושית. סמסטר א' תש"פ: ניתוח מתמטי של סימטריות. סמסטר ב' תש"פ: פרויקט באימות פורמלי. סמסטר א תשפ"א: גיאומטריה יישומית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 א פרופ. ברוקשטיין אלפרד הרצאה 10 10

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:57:45