מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי המחשב 3 - 236603

236603 - נושאים מתקדמים במדעי המחשב 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ז: פיתוח אפליקציות לאנדרואיד ובניית יישומונים לטלפונים חכמים מבוססי מערכת ההפעלה אנרואיד. סמסטר ב' תשע"ז: אלגוריתמים מבוזרים בגרפים. סמסטר א' תשע"ח: פרויקט בתוכנה סמסטר א' תשע"ט: אלגוריתמים תת-לינאריים וסיבוכיות ב- p. סמסטר ב' תשע"ט: נושאים מתקדמים באימות של תוכנה ואבטחה. סמסטר א' תש"ף: פרויקט בתוכנה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 12:56:04