מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות - 236525

236525 - מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104134 אלגברה מודרנית ח   (   מקצועות קדם
  234247 אלגוריתמים 1 ו -    
) 236343 תורת החישוביות ו -    


משפטים בסיסיים על זרימה, משפטי מנגר ואדמונדס, קידוד לינארי ולא לינארי ברשתות, קיבול זרימה וקיבול קידוד ברשתות, משפט חתך מינימום/ זרימת מקסימום עבור רשתות רב-נתיב, אלגוריתם זרימת אינפורמציה לינארי, קידוד אקראי ברשתות, בניות קומבינטוריות והגדרות אנלוגיות למרחבים, חסמים על גודל האלפבית, מטריקות עבור קידוד ברשתות בערוץ עוין, חסמים על גדלי צופנים, בניות של צופנים, קידוד וקטורי ברשתות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את המושג קידוד ברשתות.
2. לבנות צופני רשת (לינארים, לא לינארים, סקלרים, וקטורים, תיקון שגיאות).
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 04:00:40