מקצוע מידע על מקצוע : פרוייקט בביואינפורמטיקה - 236524

236524 - פרוייקט בביואינפורמטיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   (   מקצועות קדם
) 236523 מבוא לביואינפורמטיקה ו -    
  134020 גנטיקה כללית   ( או
  134058 ביולוגיה 1 ו -    
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  234525 מבוא לביואינפורמטיקה מ'   ( או
) 236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית ו -    


הסטודנטים יתכננו, יממשו ויציגו פרוייקטים שונים בנושאי ביואינפורמטיקה. הפרוייקטים יוצעו על בסיס מאמרים מן הספרות השוטפת, ויכללו מימוש כלים, הרצתם של נתונים סינטתיים (סימולציות), ולבסוף הרצתם על נתונים גנומיים-ביולוגים. רשימת הפרוייקטים המוצעים תפורסם בתחילת הסמסטר. הסטודנטים יעבדו בזוגות בהנחיה צמודה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ/ח שלומי תומר הרצאה 10 10
          פרויקט 10

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:20:17