מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לביואינפורמטיקה - 236523

236523 - מבוא לביואינפורמטיקה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134127 נושאים בביולוגיה   (   מקצועות קדם
) 234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  134127 נושאים בביולוגיה   ( או
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 234114 מבוא למדעי המחשב מ' ו -    
  134127 נושאים בביולוגיה   ( או
) 234114 מבוא למדעי המחשב מ' ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
  134127 נושאים בביולוגיה   ( או
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב ו -    
 
  134158 שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234523 מבוא לביואינפורמטיקה      
  234525 מבוא לביואינפורמטיקה מ'      


כלים מרכזיים ושיטות גישה לבסיסי נתונים בתחום הביואינפורמטיקה. יושם דגש על שימוש בכלים קיימים, במיוחד אלה הזמינים דרך האינטרנט (לדוגמה באתר www.ncbi.nlm.nih.gov ). בכל שעור תתואר בעיה מתחום הביואינפורמטיקה, כולל הרקע הביולוגי שלה, יוצגו תוכנות ובסיסי נתונים רלוונטים לפתרונה, ויודגמו שימושים אופייניים. הקורס כולל את הנושאים הבאים: הקדמה ורקע היסטורי של ביואינפורמטיקה, דרכי ייצוג ואחזור רצפי חומצות גרעין וחלבונים ופורמטים לאיחסונם, השוואת זוגות רצפים והשוואת מספר רב של רצפים, חיפוש גנומי לאלמנטי בקרה, הגנום האנושי, שחבור אלטרנטיבי microarrays ו- dna chips, בניית עצים פילוגנטיים, הקשרים גנטיים.


הערות
בשנת הלימודים תשפא הקורס יינתן
בסמסטר אביב.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1999 kluwer academic publishers .s. l. letovsky, ed. bioinformatics databases and systems
  2000 humana press .s. misener, ed .s. misener, ed bioinformatics, methods and protocols methods in molecular biology
  2001 cshl press d.w. mount bioinformatics: sequence and genome analysis

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:19:07