מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים בביולוגיה חישובית - 236522

236522 - אלגוריתמים בביולוגיה חישובית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    


רקע ביולוגי. רקע אלגוריתמי: אלגוריתמי קרוב, היוריסטיקות חיפוש. דמיון בין מחרוזות: תכנות דינמי, היוריסטיקות מהירות יותר, התאמת מספר רב של מחרוזות. עצי תורשה: שיטות מבוססות תכונות, שיטות מבוססות מרחקים, בנית עצים מתתי עצים מושרים. מיפוי בעזרת היברידי קרינה: שערוכי הסתברויות מרביות, שרשרות מרקוב סמויות, אלגוריתמים מעשים המשתמשים ברדוקציה לבעית הסוכן הנוסע. מיפוי פיזי: קשרים לגרפי קטעים, שימושים של תכנות לינארי ותכנות בשלמים, בעית הכסוי: המודל של לנדר ווטרמן. תכנון שבבי dna. בנית סדרות מתוך מקטעים קצרים. מחשבי dna.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 .cambridge university press----------------------- d. gusfield .computer science and computational biology --------------------------------------------------
1995 .chapman and hall .m. waterman .introduction to computational biology -----------------------------------------------
      הרצאות מהאוניברסיטה של וושינגטון, סיאטל )החומר נמצא ברשת(.

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:55:38