מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמי קירוב - 236521 (Current)

236521 - אלגוריתמי קירוב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  234247 אלגוריתמים 1   (   מקצועות קדם
) 236343 תורת החישוביות ו -    


אחת הדרכים להתמודד עם בעיות np קשות היא בעזרת חישוב פתרון מקורב. השאלה הטיפוסית הנשאלת בהקשר זה היא מהו הקרוב הטוב ביותר שניתן להשיג כאשר זמן הריצה פולינומי. בקורס יוגדרו מושגי יסוד הקשורים לאלגוריתמי קרוב כגון: סכימות קרוב וסכימות קרוב פולינומיות מלאות ( fpas ). נדון בקשת רחבה של טכניקות לקרוב בעיות באופטימיזציה קומבינטורית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב פרופ. שכנאי הדס הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1979 of np-completeness, w.h. freeman and company. m. r. garey and d. s. johnson computers and intractability a guide to the theory

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:57:48