מקצוע מידע על מקצוע : קידוד במערכות אחסון-מידע - 236520

236520 - קידוד במערכות אחסון-מידע
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 234145 מערכות ספרתיות ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 234145 מערכות ספרתיות ו -    
  044145 מערכות ספרתיות   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו -    
  044145 מערכות ספרתיות   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    
  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב   ( או
) 094412 הסתברות מ ו -    
  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב   ( או
) 104034 מבוא להסתברות ח' ו -    


הדיסק המגנטי והתקליטור כדוגמאות לערוצים מוגבלי-קלט. ייצוג ואנליזה של ערוצים מוגבלי-קלט. שיטות בניה של מקודדים לערוצים מוגבלי-קלט. חסמים על הסיבוכיות של מקודדי ערוץ כנ"ל. שיטות פענוח למקודדי ערוץ. שילוב של קידוד ערוצים מוגבלי-קלט עם קודים לתיקון שגיאות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
9740041-31 1919 prentice hall k.a.s. immink coding techniques for digital recorders

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:07:07