מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בתורת הצפינה - 236515

236515 - נושאים מתקדמים בתורת הצפינה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236309 מבוא לתורת הצפינה       מקצועות קדם


פרקים נבחרים בצפינה אלגברית לגילוי ותיקון שגיאות, שיטות צפינה מיוחדות לערוצים עם כניסה מוגבלת.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:14:03