מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט מתקדם במערכות פיתוח תוכנה - 236513

236513 - פרויקט מתקדם במערכות פיתוח תוכנה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  7       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236512 פרויקט במערכות פיתוח תוכנה       מקצועות קדם


מימוש פרויקט מחקרי או קדם-מחקרי במערכות פיתוח תוכנה. הקורס מיועד למסיימים בהצלחה את הקורס פרויקט במערכות פיתוח תוכנה. הפרויקט יכול להיות פרויקט המשך לפרויקט שהסתיים, או פרויקט נוסף בתחום, שירחיב את אחד הנושאים בתחומים של מערכות תוכנה, כגון: תורת ההידור, שפות תכנות, בדיקות תוכנה, ונושאים אחרים בהנדסת תוכנה. הסטודנטים יעבדו בקבוצות קטנות בהנחיה של חבר סגל בכיר, ולעיתים בסיוע של אסיסטנט. הפרויקט ינוהל במערכת של מעקב גרסאות, ויוגש בסיכומו דו"ח כתוב.

תוצאות למידה
בסיום הפרויקט הסטודנט: 1) יבין את האילוצים המיוחדים בבניית מערכות לפיתוח תוכנה, כולל כתיבת מפרט מדוייק ושמירה על אמינות ברמה גבוהה. 2) ירכוש הבנה עמוקה של אחד מתתי-התחומים של ניתוח שפות תכנות ובניית כלים עבורן.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:51:54