מקצוע מידע על מקצוע : ממוש מערכות מסדי נתונים - 236510

236510 - ממוש מערכות מסדי נתונים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234322 מערכות אחסון מידע   (   מקצועות קדם
) 236363 מסדי נתונים ו -    
  236322 מערכות אחסון מידע   ( או
) 236363 מסדי נתונים ו -    


בעיות ופתרונות במימוש מערכות ניהול מסדי נתונים. הנושאים: בקרת מקביליות, התאוששות מנפילות וביצוע שאילתות. פתרונות בהקשרים של מערכות מרכזיות ומערכות מבוזרות. דוגמאות תוצגנה ממערכות מסחריות קיימות, מערכות ניסיוניות וספרות עכשווית.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:58:48