מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במבנה מחשבים - 236509

236509 - נושאים מתקדמים במבנה מחשבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה       מקצועות קדם


חישוב במקביל - רב מעבדים ומעבדים וקטוריים. אפיון המחשבים ( mimd ,simd ), השוואות ודוגמאות (cm, illiac-iv ), חפיפה וחישוב בשיטת pipeline. ניתוח ביצועים כללי ודוגמאות ( ibm 59/063, cray-1 asc ) רשתות לחיבור ברב מעבדים ( processor interconnection networks ) - סקירה כללית והשוואתית. זכרונות אסוציאטיביים ושימושם במעבדים מקבילים כגון staran. עקרונות הפעולה של ארכיטקטורות חדשניות, כולל אמינות ועמידה בפני תקלות. תמיכה בשפות עיליות ובמערכות הפעלה.


נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:19:33