מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט המשך בתוכנה - 236504

236504 - פרויקט המשך בתוכנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8 6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

ביצוע פרויקט תוכנה, תוך הרחבת פרויקט שהתבצע באחד הפרויקטים האחרים בפקולטה (ר' פרוט הסילבוס בפרוט פרשית הלימודים המתאימה לכל פרויקט מהנ"ל). סמסט ב' תשע"ט: פרויקט מתקדם במערכות iot. סמסטר א' תש"פ: מעבדה בתכנות מתקדם. סמסטר ב' תש"פ: פרויקט המשך בתוכנה.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:02:25