מקצוע מידע על מקצוע : פריקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 - 236503 (Current)

236503 - פריקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  7       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

פרויקט מחקר או קדם-מחקר הכולל סקר ספרות, מימוש באמצעות כתיבת תוכנה וכתיבת דו"ח מסכם. הסטודנטים יעבדו בקבוצות קטנות, לעיתים בהנחיית אסיסטנט. נושא הפרויקט יקבע ע"י המנחה בתיאום עם הסטודנטים. סמסטר א' תשע"ז: ניתוח של זכרונות פלאש בלוחות חומרה. סמסטר ב' תשע"ז: פרויקט בתוכנה סמסטר א' תשע"ח: המעבדה בתכנות מתקדם ל vlsi סמסטר ב' תשע"ח: המעבדה ל-vlsi. סמסטר א' תשע"ט: המעבדה ל-vlsi. סמסטר ב' תשע"ט: פרויקט בתוכנה.


הערות
לרישום נא לפנות למיקי מנדלסון.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 ג ד"ר משלי אורן פרויקט 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:42:12