מקצוע מידע על מקצוע : קריפטאנליזה - 236500 (Current)

236500 - קריפטאנליזה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236506 קריפטולוגיה מודרנית       מקצועות קדם


נדון בבחינת חוזקן של שיטות קריפטוגרפיות ובנסיונות לתכנן שיטות יעילות ובטוחות. אלגוריתמי הפירוק של מספרים, oss. נושאים בקריפטוגרפיה סימטרית: קריפטאנליזה לינארית, קריפטאנליזה של אופני תפעול ושל פונקציות תמצות, time-memory tradeoff, צפני שטף, side-channel attacks.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 03.02.2021 א
  ו 05.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב פרופ. ביהם אלי הרצאה 10 11
    12:30-13:30 ב   פרויקט 11
        גב פרלה סתיו תרגול 11

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:50:42