מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בחומות אש - 236499

236499 - פרויקט בחומות אש
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236350 הגנה ברשתות       מקצועות קדם


תכנון, מימוש ותיעוד פרויקטים שונים בנושאי חומות אש. הסטודנטים יעבדו בהנחיה צמודה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע חומר תאורטי ויכולת מימוש של חומת אש.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 04:00:58