מקצוע מידע על מקצוע : הנדסה לאחור - 236496 (Current)

236496 - הנדסה לאחור
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  234123 מערכות הפעלה     או
 
  236350 הגנה ברשתות       מקצועות צמודים


מבוא. הנדסה לאחור של תוכנה: ניתוח סטטי. ניתוח דינמי. פעולת הדיבגר, breakpoints. הוקינג. הזרקת קוד, iat, hot patching. מבנים שונים של יישומי הוקינג. חולשות ושימוש בהן. טיפול בחריגות. שפות מבוססות עצמים ושפות קודי ביניים, jit. טכניקות אנטי-רברסינג. הסוואות בנוזקה. התקפות ערוצי צד. הנדסה לאחור של חומרה. המבחן הסופי יערך בשני חלקים בני 3 שעות כ"א מול מחשב.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יבין איך מבצעים הנדסה לאחור של תוכנה, ויוכל ליישם מגוון טכניקות להבנת פעולת התוכנה ולשינוי פעולתה.
2. ידע טכניקות למניעת ביצוע הנדסה לאחור לתוכנה, ולהפרעה להנדסה לאחור.
3. יכיר את רוחב התחום, כולל היישום לשפות השונות, התקפות ערוצי צד, והנדסה לאחור של חומרה.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 22.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ה מר קדמיאל עמר הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    12:30-13:30 ה   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 wiley eldad eilam reversing: secrets of reverse engineering, 1st ed.
2012 no scratch press michael sikorski, andrew honig practical malware analysis:_the hands-on guide to dissecting malicious software
2012 microsoft press mark e. russinovich, david a. solomon, mark e. russinovich, david a. solomon, windows internals, part 1: covering windows server 2008 r2 and windows 7, sixth edition
2012 microsoft press mark e. russinovich, david a. solomon, mark e. russinovich, david a. solomon, windows internals, part 2: covering windows server 2008 r2 and windows 7, sixth edition
2010   mark e. russinovich, david solomon, mark e. russinovich, david solomon, windows internals: book and online course bundle c.b. learning

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:12:46