מקצוע מידע על מקצוע : תכנות מאובטח - 236491

236491 - תכנות מאובטח
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב       מקצועות צמודים
  234218 מבני נתונים 1      
  234252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב      


חולשות בשפות תכנות ומערכות הפעלה. ניתוח מעמיק של התקפות חריגות ממחסנית ו-rop (התקפות return oriented ), והגנות כנגדן. התקפות על בסיסי נתונים (כגון sql injection) והגנות כנגדן. אבטחה על ידי בקרת זרימה. ארגזי חול. ניהול זיכרון מאובטח. שיטות לתכנות בטוח. תכנון לאבטחה ( security by design ). דוגמת שרתי דוא"ל מאובטחים. עקרון ההפרדה לאבטחה. הוכחת אבטחה ( attestation ). הגנה על תוכן ( drm ).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. יכיר את מגוון בעיות האבטחה של תכנות בשפות תכנות ובמערכות הפעלה.
2. ידע איך מתבצעות התקפות מרכזיות נגד תכניות לא מאובטחות.
3. יכיר שיטות ומנגנוני אבטחה שיוכל ליישם במערכות אותן יפתח במהלך לימודיו ואחריהם.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:57:17