מקצוע מידע על מקצוע : אבטחת מחשבים - 236490 (Current)

236490 - אבטחת מחשבים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  234123 מערכות הפעלה     או
 
  236350 הגנה ברשתות       מקצועות צמודים


בקורס ילמדו נושאים בהגנה על מערכות מתוכנתות, תוך דגש על אבטחת מערכת ההפעלה, ורכיבי תוכנה/חומרה בסיסיים שמספקים שירותים למערכת ההפעלה, הבנה של נושאי תקיפת מחשבים, ושימוש בתכונות אבטחה מתקדמות של חומרת המעבד והתקנים היקפיים לצורך בנית סביבת ביצוע אמינה. שילוב מנגנוני אבטחה מבוססי חומרה במערכות הפעלה ( root of trust, trusted computing, trustzone, sgx ), מנגנוני אבטחה במ"ה: בקרת גישה (ובפרט selinux ), עליה בטוחה. אבטחת מ"ה לטלפונים סלולריים (התמקדות באנדרואיד) ואבטחת ווירטואליזציה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. ידע מהם חולשות אבטחה, מודל איום וסיכון, ויכיר שיטות לניתוח סיכונים.
2. ידע את נושא האבטחה של מערכות הפעלה, חולשות אבטחה, וכיצד מתבצעת תקיפת מערכות מחשב.
3. יכיר מנגנוני אבטחה מתקדמים משולבי חומרה ותוכנה, כדוגמת זיכרון מוצפן, סביבת ביצוע מבודדת, ומגוון נושאים עדכניים בסייבר ואבטחת מידע.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 22.02.2021 א
  ג 16.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 א ד"ר ביתן-ארליך שרה הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    12:30-13:30 א מר רוזנבאום אסף תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 no scratch press nikolay elenkov android security internals: an in-depth guide to android's security architecture
2014 john wiley and sons joshua j. drake, et al. android hacker's handbppk 1st edition
2002 usenix security chris wright et al. linux security modules - general security support for the linux kernel
2006   stephan smalley et al. implementing selinux as a linux security module

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:54:23