מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות ניהול מידע חסר ודאות - 236378 (Current)

236378 - עקרונות ניהול מידע חסר ודאות
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236363 מסדי נתונים       מקצועות קדם


מושגי יסוד של שפות שאילתה עם דגש על כוח ביטוי וסיבוכיות, ופרט ניצול תכונות של אי מעגליות (או אי מעגליות "מקורב") לצורך מענה על שאילתות. התורה הבסיסית של המרת מידע, ובפרט הדרכים המקובלות להתמודד עם חוסר הוודאות המובנה בתהליך. עקרונות ודרכים לניהול מידע לא ודאי: אוספי מידע לא שלמים, מידע לא עקבי, ומידע הסתברותי. בכל אחת מתצורות חוסר הוודאות, הקורס יתמקד בשפות וסמנטיקה של הייצוג, וחישובי שאילתות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את ההבדלים בין שפות שאילתה,
2. להכיר מושגי יסוד בסיבוכיות תאורטית של ניתוח מידע,
3. להכיר את התורה הבסיסית של המרת מידע,
4. להכיר גישות שונות למידול חוסר ודאות במידע, וגישות שונות לשאילתות מעל מידע חסר ודאות,
5. להכיר ולהבין משפטים מרכזיים בסיבוכיות שאילתות על מידע חסר ודאות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 18.02.2021 א
  ה 18.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב פרופ/ח קימלפלד בני הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1995 addison-wesley s. abiteboul, r. hull, v. vianu foundations of databses.
  2011 morgan and claypool publishers d. suciu, d. olteanu, c. re, c. koch probabilistic databases. synthesis lectures on data management
  2014 cambridge university press m. arenas, p. barcelo, l. libkin, m. arenas, p. barcelo, l. libkin, foundations of data exchange

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:42:00