מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות הפעלה - 236376

236376 - הנדסת מערכות הפעלה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8 2   2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234123 מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  046209 מבנה מערכות הפעלה   ( או
) 046210 מעבדה במערכות הפעלה ו -    


קורס זה נחשב כפרויקט לענין קיום דרישות הסיום. הקורס מלמד עקרונות בסיסיים ונושאים מתקדמים בהנדסת מערכות הפעלה. הסטודנטים יממשו, מאפס, מערכת הפעלה מינימליסטית (אך שלמה) שתומכת בזיכרון וירטואלי, במצב גרעין ומשתמש ( user and kernel mode ) בקריאות מערכת ( system calls ), בחוטים ( threads ) בהחלפות הקשר ( context switching ), בפסיקות ( interrupts ), בתקשורת בין תהליכים ( interprocess communication ), בתאום של פעולות מקביליות, במערכת קבצים ובתקשורת. בנוסף, ילמדו נושאים מחזית המחקר של מערכות הפעלה אשר חלקם ימומש בפרוייקט בסוף הקורס. מטלות הקורס הינן שישה תרגילים מעשיים, פרויקט ובוחן (כל המטלות יסתיימו בסוף הסמסטר לפני תקופת הבחינות). התרגילים והפרויקט מוגשים בזוגות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006   andrew s. tanenbaum andrew s. tanenbaum operating systems design and implementation 3rd ed pearson education inc
2010 pearson education inc robert love linux kernel development 3rd ed
2005 o'reilly media daniel p. bovet and marco cesati understanding the linux kernel, 3rd ed

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:29:51