מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגית מנועי חיפוש - 236375

236375 - טכנולוגית מנועי חיפוש
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
  104167 אלגברה א ו -    
  234218 מבני נתונים 1 ו -    
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
  104166 אלגברה א' ו -    
  234218 מבני נתונים 1 ו -    
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    


נושאים: ארכיטקטורה של מנועי חיפוש ואופן פעולתם: איסוף הדפים מהזויות ההנדסיות, האלגוריתמיות והמתמטיות-תיאורטיות. תכונות ומאפיינים של אוסף דפי הרשת. מודלים אלגוריתמיים של עולם הפרסום המקוון ונושאים כלכליים וחישוביים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 morgan-kaufman publishers s. chakrabarti mining the web
1999 morgan-kaufmann publishing i.h. witten, a. moffat, t.c. bell managing gigabytes: compressing and indexing documents and images
2009 hyperion c. anderson the long tail
2008 cambridge university press c.d. manning, p. raghavan, h. schuetze introduction to information retrieval
1999 addison wesley r. baeza-yates, b. ribeiro-neto modern information retrieval
2004 manning publications o. gospodnetic, e. hatcher lucene in action

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 02:39:39