מקצוע מידע על מקצוע : שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים - 236374 (Current)

236374 - שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  094412 הסתברות מ   ( או
) 104291 אלגוריתמים קומבינטוריים ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  104222 תורת ההסתברות   ( או
) 104291 אלגוריתמים קומבינטוריים ו -    
 
  097329 אלגוריתמים הסתברותיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה ויישומיהן האלגוריתמיים. השיטה הבסיסית - חוק בייס ואיחוד מאורעות. לינאריות התוחלת - שימוש בסיסי והגרלות עם תיקונים. למת הבידוד. שיטות ריכוז - המומנט השני, חסימת סטיות גדולות ומרטינגלים. הלמה הלוקלית. אי-שוויוני קורלציות. שיטת האנטרופיה - המשוואות הבסיסיות ושימושים. מבוא להילוכים מקריים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:1. יהיה בעל ידע בשיטות הסתברותיות בניתוח אלגוריתמים ובקומבינטוריקה, כולל הוכחתהמשפטים הדרושים ויישומם.
2. יצבור ידע וניסיון בפתרון בעיות מהסוג המופיע באופן טבעי במחקרים בתאוריה של מדעי המחשב.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:30-16:30 א פרופ/ח פישר אלדר הרצאה 10 11
    16:30-18:30 ד   תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1992 john wiley n. alon and j. spencer the probabilistic method

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:22:04