מקצוע מידע על מקצוע : סינטזה של תמונות - 236373

236373 - סינטזה של תמונות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234325 גרפיקה ממוחשבת 1       מקצועות קדם


הקורס מתמקד בנושאים מתקדמים בהפקת ( rendering ) של תמונות איכות סינטטיות. נושאים שילמדו: תורת הדגימה הבסיסית ומניפולציה של תמונות. שיטות הפקה מודרניות: מעקב קרניים ורדיוסיות. אנימציה ושיטות מידול מתקדמות. נושאים נבחרים בגרפיקה נפחית ומולטימדיה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1992 addison-wesley alan watt and mark watt advanced animation and rendering techniques

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:08:39